MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:Simit Evi Akın ALINCA

Adresi :Cemal Nadir caddesi  Zafer Plaza A.V.M.  B Blok 1.çarşı katı Osmangazi BURSA

Telefon: 0 224 453 4038   GSM: 0532 742 14 20

Eposta: akinalinca@mynet.com

ALICI BİLGİLERİ

Ad Soyad / Ünvan:

TC Kimlik Numarası:

Adres:

Telefon:

E-posta:

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait roperyayınları.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin 1.3 ve 1.4. maddelerinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. roperyayinlari.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

2.3. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli simitevi.com  adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

MADDE 3 – ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ

3.1. Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

3.2. Kredi kartı ile gerçekleştirilen tüm ödeme işlemleri iyzco sisteminin denetimi ve güvencesindedir.

MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

4.1. Ürün, Alıcı’nın talep etmiş olduğu teslimat adresinde Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir. Alıcı, Alıcı’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.2. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanması ve ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.3. Teslimat, 30 (otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren Satıcı tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

4.4. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği miktarın üzerinde veya yine web sitesinde ilan ettiği kampanya(lar) dahilinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları Alıcı’ya aittir.

MADDE 5 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, Satıcı sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.

MADDE 6 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.2. Satıcı ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya kanuna uygun yöntemle bildirir. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜN VE HİZMETLER

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9 – KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

9.1. Satıcı, www.simitevi.com sitesi üzerinden Alıcı’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. Satıcı aynı zamanda Alıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.simitevi.com com sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Alıcı’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

9.2. Alıcı, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin Satıcı, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet Alıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, Satıcı tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. www.simitevi.com sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

MADDE 10 – TALEP VE ŞİKAYET / KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

10.1. Alıcı, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini Satıcı’nın aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde Satıcı’ya bildirebilir.

E-posta: akinalinca@mynet.com

Telefon: 0 224 453 40 38 GSM: 0 532 742 14 20

10.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.